Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

KuntoILOn sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite KuntoILOn käyttöön. Käytöstä vastaa Katja Kesti, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain KuntoILOn asiakkaille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

KuntoILOn asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

KuntoILO.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

KuntoILO (y-tunnus: 2458650-1)

www.kuntoilo.fi

Katja Kesti

Sähköposti: katja(at)kuntoilo.fi

 

Rekisterin nimi

KuntoILOn sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on KuntoILOn asiakkaan ja KuntoILO:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään KuntoILO noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on KuntoILOn asiakkaille ja lukijoille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

  1. a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa KuntoILOlta ja samalla KuntoILOn ilmaisen uutiskirjeen tai
  2. b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen KuntoILOn verkkotuotteen.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta KuntoILOn ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää KuntoILOn sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

KuntoILO on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Katja Kestille (katja (at) kuntoilo.fi).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

KuntoILO oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön KuntoILOn asiakasrekisterin yhteyshenkilölle lähettämällä sähköpostia katja (at) kuntoilo.fi. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan myös Katja Kestille, ks. yhteystiedot yllä.